Geodezja & Wycena nieruchomości

Zakres Usług


Aby przybliżyć Państwu profil działalności naszego biura geodezyjnego, przygotowaliśmy szczegółową ofertę, przedstawiającą usługi wykonywane przez naszą firmę.


USŁUGI GEODEZYJNE I WYCENA NIERUCHOMOŚCI


Nasza firma wykonuje pomiary geodezyjne i usługi kartograficzne oraz wycenę nieruchomości dla osób prywatnych oraz firm, banków, sądów,


img_06

W zakres obsługi geodezyjnej wchodzi m.in.:

 • sporządzanie map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych,
 • podziały geodezyjne nieruchomości,
 • rozgraniczenia i ustalenia granic,
 • wznowienia wyznaczenia i granic,
 • sporządzanie map do celów prawnych,
 • sporządzanie wykazów synchronizacyjnych (równoważników),
 • kompleksowa geodezyjna obsługa inwestycji budowlanych,
 • wytyczenia na gruncie budynków, zjazdów, obiektów inżynierskich i tras przebiegu mediów,
 • geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza budynków,zjazdów sieci uzbrojenia podziemnego, itp.,
 • oraz inne opracowania geodezyjne.

dom

W zakres obsługi wyceny nieruchomości wchodzi m.in.:

 1. Wycena nieruchomości, w szczególności:
  • gruntów (niezabudowanych i zabudowanych),
  • budynków (w tym: mieszkalnych, handlowo-usługowych, biurowych, magazynowych, gospodarczych i innych),
  • lokali (mieszkalnych i użytkowych),
  • budowli i urządzeń trwale związanych z gruntem.

 2. Doradztwo związane z nieruchomościami, w tym
  • analizy rynku nieruchomości,
  • oceny opłacalności i efektywności inwestycji,
  • doradztwo przy zakupie lub sprzedaży nieruchomości,
  • badanie stanu prawnego nieruchomości.